Mẹ kế có được hưởng di sản, khi không được để lại di chúc?

Cập nhật, 05:46, Thứ Ba, 08/09/2020 (GMT+7)

Cha tôi có một căn nhà, là tài sản riêng của cha tôi, sau khi mẹ tôi chết, cha có kết hôn với một phụ nữ khác và cũng có đăng ký kết hôn. Trước khi chết, cha tôi viết di chúc để lại căn nhà trên cho tôi, mới đây người vợ sau của cha tôi yêu cầu chia tài sản thừa kế. Cho hỏi, trường hợp này thì người vợ sau của cha tôi có được chia tài sản của cha tôi để lại hay không?

Phạm Ngọc Diễm (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba (2/3) suất đó.

Như vậy, căn cứ quy định trên, trong trường hợp cha bạn có tài sản duy nhất mà đã để lại di chúc cho bạn thì vợ sau của cha bạn vẫn được hưởng di sản thừa kế với tỷ lệ bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC