Cảnh sát giao thông mặc thường phục không trực tiếp xử phạt người vi phạm

Cập nhật, 14:42, Thứ Sáu, 28/08/2020 (GMT+7)

Theo tôi được biết, hiện nay cảnh sát giao thông (CSGT) được mặc thường phục khi giám sát an toàn giao thông. Vậy xin hỏi, CSGT mặc thường phục khi phát hiện vi phạm thì có được trực tiếp xử phạt hay không?

Lê Thành An

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 65/2020 ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2020), quy định trường hợp lực lượng CSGT kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục.

CSGT mặc thường phục có nhiệm vụ vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cũng theo điều luật trên, CSGT khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định trên CSGT mặc thường phục khi phát hiện các vi phạm về an toàn giao thông hoặc các vi phạm khác không trực tiếp xử phạt người vi phạm.

PHÒNG BẠN ĐỌC