Những thay đổi quan trọng về BHXH từ năm 2020

Cập nhật, 05:09, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Tôi tham gia BHXH được hơn 10 năm nay. Theo tôi được biết sắp tới có nhiều chính sách mới liên quan đến BHXH sẽ được áp dụng từ năm 2020. Vậy những chính sách mới được quy định như thế nào?

Nguyễn Thị Thu Hương (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014, kể từ năm 2020 sẽ có nhiều chính sách mới được thay đổi như:

Thay đổi độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên: Từ năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở đi.

Thay đổi cách tính lương hưu hàng tháng đối với lao động nam:

Điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 74 Luật BHXH quy định: Mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH.

Trong đó, với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì được tính là 18 năm (nếu nghỉ vào năm 2019 được tính là 17 năm, nghỉ vào năm 2018 được tính là 16 năm).

Đối với lao động nữ, cách tính lương hưu năm 2020 không có gì thay đổi so với hiện nay. Cách tính mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm; sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

Điểm e khoản 1 Điều 62 Luật BHXH quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này, nếu tham gia BHXH từ năm 2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC