Các trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Như đã biết, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN. Như vậy, trường hợp nào bắt buộc phải tham gia BHTN?

Nguyễn Thùy Linh (Long Hồ)

Trả lời: Điều 42 Luật Việc làm quy định các chế độ BHTN: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Về đối tượng bắt buộc tham gia BHTN, quy định tại Điều 43 Luật Việc làm:

Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc như sau:

HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi HĐLĐ có hiệu lực, doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH.

PHÒNG BẠN ĐỌC