Vợ nội trợ có được chia tài sản khi ly hôn?

Cập nhật, 05:17, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Sau khi kết hôn, tôi ở nhà làm nội trợ, không đi làm nên không có thu nhập riêng. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi có mua được một căn nhà và một mảnh đất. Do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nay tôi quyết định ly hôn, nhưng chồng tôi không chịu phân chia tài sản, vì cho rằng tôi không làm ra tiền, chỉ sống dựa vào chồng. Xin hỏi, nếu ly hôn thì tôi có được phân chia phần tài sản trên không?

Đoàn Thị Ngọc (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.

Như vậy, nếu bạn chứng minh được phần nhà, đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì phần tài sản này được xem là tài sản chung của vợ chồng bạn.

Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến yếu tố như hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Ngoài ra, theo điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016 của Tòa án nhân dân Tối cao- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao- Bộ Tư pháp, người vợ hoặc người chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì trường hợp chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái thì vẫn được tính là có thu nhập tương đương với thu nhập của người đi làm. Vợ và chồng vẫn bình đẳng với nhau khi chia tài sản khi ly hôn.

PHÒNG BẠN ĐỌC