Mỗi lần nghỉ việc đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật, 09:30, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

Xin cho biết, có phải lần nào nghỉ việc người lao động cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nguyễn Thu Thủy

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện:

Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng việc làm, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên: Trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp HĐLĐ xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm; Chưa tìm được việc sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; đi học có thời hạn đủ 12 tháng trở lên; chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc chết.

Như vậy, nếu mỗi lần nghỉ việc mà người lao động có đủ các điều kiện nêu trên thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

PHÒNG BẠN ĐỌC