Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

Cập nhật, 06:08, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Vừa rồi, con tôi đánh người hàng xóm gây thương tích. Gia đình tôi đã bồi thường và xin người bị hại rút đơn khởi kiện và phía bị hại đã rút đơn khiếu nại. Như vậy, trường hợp này con tôi có bị khởi tố không?

Trần Thu Hằng (Tam Bình)

Trả lời:

Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Trường hợp, người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện khiểm sát, tòa án vẫn tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút đơn yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Như vậy, căn cứ quy định trên trường hợp bị hại rút đơn yêu cầu thì thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại nên khi có yêu cầu rút đơn thì vụ án phải được đình chỉ.

PHÒNG BẠN ĐỌC