Người đang hưởng lương hưu chết, người thân được hưởng chế độ gì?

Cập nhật, 17:31, Thứ Năm, 26/07/2018 (GMT+7)

Trước đây cha tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước và có thời gian tham gia BHXH trên 30 năm. Cha tôi đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu hàng tháng. Vừa rồi do tuổi cao cha tôi đã qua đời. Xin hỏi, khi cha tôi mất thì người thân có được chế độ gì không?

Phan Thị Mai

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Trường hợp người đang hưởng lương hưu mà chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, những người thân gồm vợ, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ hết tuổi lao động không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập dưới mức lương cơ sở; con dưới 18 tuổi hoặc thân nhân là vợ, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ hoặc người khác khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng chưa hết tuổi lao động mà có mức suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì được giải quyết tuất hàng tháng.

Mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở, tối đa 4 định suất.

Trường hợp thân nhân nêu trên không muốn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thể chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp có thân nhân có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc còn con dưới 6 tuổi).

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

PHÒNG BẠN ĐỌC