Số thân nhân được hưởng tuất hàng tháng

Cập nhật, 21:40, Thứ Năm, 26/07/2018 (GMT+7)

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mà chết, theo quy định thì số thân nhân của người chết thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là bao nhiêu người?

Lê Thành Tài

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 68 Luật BHXH thì mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người; trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người.

PHÒNG BẠN ĐỌC