Tăng mức trợ cấp cho người có công từ ngày 1/7/2018

Cập nhật, 17:32, Thứ Năm, 26/07/2018 (GMT+7)

Tôi nghe nói, từ tháng 7/2018 đối tượng là người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp. Vậy, cụ thể được tăng như thế nào?

Hồ Thanh Trúc

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thì từ ngày 1/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000đ thay cho mức 1.417.000đ hiện hành.

Như vậy, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.515.000đ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000đ, bệnh binh được hưởng trợ cấp từ 1.581.000- 3.859.000đ tùy mức suy giảm khả năng lao động; riêng bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ 760.000- 1.515.000 đ/tháng.

PHÒNG BẠN ĐỌC