Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

Cập nhật, 06:08, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Khi người có khiếu nại nhờ đến trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL), thì người được TGPL phải làm gì khi được TGPL?

Nguyễn Văn Trung (Mang Thít)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý thì nghĩa vụ của người được TGPL: Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được TGPL; hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó; tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc TGPL;

không yêu cầu tổ chức thực hiện TGPL khác TGPL cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện TGPL, giải quyết; chấp hành pháp luật về TGPL và nội quy nơi thực hiện TGPL.

PHÒNG BẠN ĐỌC