Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền?

Cập nhật, 07:54, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

Tôi có vụ tranh chấp đất đã khởi kiện và tòa án đã thụ lý giải quyết, trong thời gian khởi kiện do bận công việc nên tôi có hợp đồng ủy quyền cho một luật sư tham gia tố tụng, nhưng trong thời gian được ủy quyền luật sư này đã không làm hết công việc ủy quyền theo hợp đồng, vì vậy tôi muốn chấm dứt hợp đồng ủy quyền, như vậy có được không và khi chấm dứt tôi có phải trả khoản tiền mà như hợp đồng đã thỏa thuận không?

Lê Minh Chánh

(Bình Tân)

Trả lời:

Điều 569 Bộ luật Dân sự quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

Theo quy định trên thì, trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện.

PHÒNG BẠN ĐỌC