Phạm tội lẩn trốn nhiều năm có được tha tù?

Cập nhật, 04:49, Thứ Ba, 17/07/2018 (GMT+7)

Nếu một người trộm cắp tài sản mà lẩn trốn một thời gian dài, sau đó bị phát hiện thì có bị bắt và bị phạt tù nữa không?

Lê Văn Hữu (Long Hồ)

Trả lời: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (TCTNHS) là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị TCTNHS.

Theo Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì thời hiệu TCTNHS quy định cụ thể như sau: 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm);

10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 3 năm tù đến 7 năm tù); 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 7 năm đến 15 năm tù);

20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Với câu hỏi trên, cần xác định loại tội phạm mà người phạm tội trộm cắp đã phạm và thời gian lẩn trốn là bao lâu để xác định có còn thời hiệu TCTNHS.

Nếu trong thời hạn TCTNHS mà người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã thì thời hiệu TCTNHS sẽ được tính lại kể từ thời điểm người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

PHÒNG BẠN ĐỌC