Thi hành nghĩa vụ tài sản khi người phải thi hành án chết

Cập nhật, 06:20, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, người phải thi hành án không may chết đi, thì người hiện tại đang quản lý, sử dụng tài sản đó phải có nghĩa vụ thi hành án cho người đã chết không?

Hà Thu Nguyệt (Vũng Liêm)

Trả lời: Như thông tin trên thì đây là trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó.

Theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định, trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án.

Hết thời hạn này mà họ không thực hiện thì cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản cho, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định trên, cơ quan thi hành án ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể cả ngày được thông báo hợp lệ, để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án.

PHÒNG BẠN ĐỌC