Giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp

Cập nhật, 17:07, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Đó là nội dung Hội thảo “Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp”, ngày 1/11/2019 tại Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long.

 Hội thảo thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.
Hội thảo thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đại diện 30 doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và các trường ĐH, CĐ trong tỉnh tham dự. Các đại biểu đã đề ra nhiều giải pháp liên quan: động lực kinh tế thúc đẩy kinh tế cho doanh nghiệp phát triển; vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Ý thức của học sinh sinh viên khi thực tập tại doanh nghiệp.

Hiện vấn đề liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện nay ở mức độ thấp. Thường chỉ dừng ở mức độ doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh sinh viên thực tâp tại doanh nghiệp hay doanh nghiệp hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, tính đến tháng 9/2019 tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh chiếm 70,56%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 49,58%. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 3 trường ĐH và 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng số học sinh đang đào tạo tại các trường ĐH- CĐ- TC là 21.560 người.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN