Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số

Cập nhật, 09:16, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

 

Ngành giáo dục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phù Ly.
Ngành giáo dục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phù Ly.

 

Thời gian qua, tỉnh quan tâm đầu tư, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Đồng thời có nhiều chính sách tạo điều kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, lao động, tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo được tỉnh chú trọng. Từ năm 2006 đến nay, đã có hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số được cử tuyển vào các trường ĐH, CĐ và trung cấp; mọi chế độ chính sách đối với học sinh cử tuyển đều được thực hiện đúng quy định.

Song song đó, tỉnh cũng khuyến khích, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu. Ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Giai đoạn 2017- 2020, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ như: đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc…

Vĩnh Long là tỉnh có cơ cấu dân số đa dân tộc với 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn, ngoài người Kinh, các dân tộc khác chiếm khoảng 2,7% dân số. Trong đó, người Khmer chiếm 2,1%, người Hoa và các dân tộc khác chiếm 0,6%.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY