Kiến nghị Bộ Y tế

Giải quyết vướng mắc trong tạm ứng thanh quyết toán BHYT

Cập nhật, 07:46, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Phan Văn Toàn- Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn đến làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn 2017- 2020.

Theo báo cáo của Sở Y tế, việc tạm ứng chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh đôi lúc chưa kịp thời. Đặc biệt năm 2019 tỉnh chỉ tạm ứng cho cơ sở khám chữa bệnh có 3 quý đầu năm là hết nguồn kinh phí nên quý IV/2020 không được tạm ứng. Hoạt động bệnh viện theo hướng phát triển đa dạng mặt bệnh nhưng theo hướng dẫn tính chi phí tăng giảm lại căn cứ tỷ trọng, dẫn đến ảnh hưởng chi phí giảm trừ của bệnh viện.

Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể xác định tổng mức thanh toán, cách xác định chi phí tăng, giảm hàng năm sớm để làm cơ sở cho cơ sở khám chữa bệnh xác định tổng mức thanh toán.

Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí trong phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa quy định giá.

Riêng BHXH Việt Nam, sớm trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xem xét phê duyệt quyết toán năm 2018 phần vượt dự toán để cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo kinh phí hoạt động; xem xét trình giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho tỉnh bằng hoặc cao hơn chi phí khám chữa bệnh BHYT của tỉnh đề nghị thanh quyết toán năm trước liền kề.

THÚY QUYÊN