Gần 112,4 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Cập nhật, 08:32, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 17/6/2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 102.700 người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với gần 112,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 6.237 người có công và thân nhân người có công; 40.780 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; 54.764 hộ nghèo và cận nghèo; 424 hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh trong tháng 4/2020; 388 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc và 32 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc nhóm lao động để đề nghị hỗ trợ, trong đó Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận sơ bộ khoảng 7.500 người lao động không có giao kết hợp đồng
lao động.

Nhìn chung, các đối tượng được thụ hưởng từ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 rất phấn khởi, thể hiện tính nhân văn, tương thân tương ái. Nhân dân nhận thức rõ và đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đã kịp thời có những chính sách hỗ trợ, bước đầu giải quyết được một phần khó khăn trong cuộc sống.

NGUYỄN PHƯƠNG