Dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh

Kiến nghị Trung ương ký vay chính thức để sớm triển khai

Cập nhật, 21:39, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm xem xét hoàn tất thủ tục ký hiệp định vay chính thức giữa Chính phủ và nhà tài trợ Áo để Dự án Đầu tư (ĐT) trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long sớm triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn ĐT trong năm 2020, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch- ĐT nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017- 2019 thành từ 2017- 2022 để việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trước đó, dù Bộ Tài chính đã tiến hành đàm phán dự thảo hiệp định vay cho dự án nhưng đến nay chưa ký hiệp định chính thức; đồng thời theo quyết định phê duyệt chủ trương ĐT dự án là từ năm 2017- 2019 nên cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Đó là một trong những khó khăn, vướng mắc dẫn tới việc cho đến nay việc cung cấp trang thiết bị cho dự án chưa được triển khai thực hiện.

Dự án ĐT trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long có tổng mức ĐT trên 310 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là trên 282 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng. Chủ ĐT là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị và ký kết hợp đồng với công ty của Áo.

NGUYỄN HOÀNG