Câu chuyện nông thôn

Thu hẹp những khoảng cách

Cập nhật, 19:28, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

Hai Lúa tui đang muốn nhắc đến cuộc tổng điều tra về mọi mặt phát triển kinh tế- xã hội của các dân tộc thiểu số ở nước mình. Ở địa phương Hai Lúa tui thì có đông đồng bào Khmer. Như vậy là sau cuộc tổng điều tra dân số, giờ chúng ta sẽ có những chỉ số riêng về phát triển của đồng bào dân tộc ít người. 

Những cuộc điều tra này sẽ chỉ ra những khoảng cách trong phát triển chung của đất nước. Khoảng cách về thành thị với nông thôn, khoảng cách giữa những dân tộc phân bố trên từng vùng địa bàn. Và đương nhiên, thu hẹp khoảng cách giữa những khu vực đó sẽ mang lại sự phát triển ổn định, cân bằng và công bằng của xã hội.

Về trực quan thôi, Hai Lúa tui thấy rõ là sự phát triển khá là bền vững và vượt bậc trong các mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội… của đồng bào Khmer ở quê mình. Thậm chí trên cùng địa bàn hay cùng khu vực lân cận tương đồng, thì có những mặt bà con Khmer còn phát triển có phần vượt trội.

Sự tiến bộ rõ nhất là trong lĩnh vực giáo dục và việc làm của đồng bào Khmer. Nó có rất nhiều nguyên nhân và trong đó có những ngoại lực hỗ trợ như nhiều chính sách đặc thù đã giúp cho sự chuyển mình của vùng nông thôn có đông đồng bào thiểu số mạnh mẽ hơn. Cụ thể, như có những phum sóc giờ đây nói chuyện lớp trẻ đi học ĐH đã trở thành bình thường.

Những cán bộ xã là người Khmer đang theo học những bậc học sau ĐH giờ cũng là chuyện rất bình thường. Họ đang được tin tưởng giao phó những vị trí chủ chốt ở địa phương mình. Rõ ràng, ở mức độ nào đó hầu như không còn thấy rõ khoảng cách về nguồn nhân lực ở một số địa phương. Đây là điều đáng mừng.

Trong bất kỳ xã hội nào cũng luôn có những khoảng cách, về sự giàu nghèo, về sự phát triển chênh lệch giữa các khu vực, về các thành phần trong xã hội…

Do đó, việc thu hẹp dần các khoảng cách này là mang đến sự công bằng, mang đến sự phát triển và quyền được thụ hưởng công bằng một cách tương đối nhất của mọi thành phần trong xã hội. Mà công bằng chính là nền tảng của sự ổn định và bền chặt, bền vững trong mọi cộng đồng lớn nhỏ.

Hailua@.com