Long Hồ: Vận động gần 6 tỷ đồng khuyến học

Cập nhật, 13:21, Thứ Năm, 31/01/2019 (GMT+7)

Trong năm 2018, các cấp hội khuyến học đã vận động thu gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện. Trong đó, cấp phát 1.918 suất học bổng và 8.489 phần quà khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt với gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Khuyến học còn hỗ trợ 3.315 suất học bổng giúp đỡ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với trên 740 triệu đồng.

Trong năm, các cấp hội còn vận động trên 74.000 quyển tập và trên 5.000 cặp, viết, xe đạp, sách giáo khoa, máy tính cầm tay,… và 3 căn nhà nhân ái cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 22 dòng họ học tập (100%) và 35.147 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập (87,49%); 117/117 cộng đồng học tập đạt chuẩn.

Trong năm, các cấp hội đã duy trì hoạt động thường xuyên 22 tổ chức hội cơ sở và 225 chi hội, phát triển mới hơn 7.200 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên trên 50.000 hội viên, đạt hơn 31,5% dân số toàn huyện.

Năm 2019, Hội Khuyến học huyện Long Hồ tiếp tục phát huy vai trò hội viên nòng cốt trong hoạt động khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh hoạt động phong trào xây dựng xã hội học tập, phát triển tổ chức hội cơ sở, thu hút hội viên tham gia; phấn đấu đến cuối năm 2019 có 90% gia đình được công nhận gia đình học tập.

HỒNG NAM