Nên thiêng sử vàng!

Cập nhật, 06:08, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

Lịch sử chói ngời về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã đi qua 65 năm!

65 năm đi qua, hào khí Điện Biên vẫn làm rạo rực trái tim mỗi người con đất Việt. Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn chiến tranh, nhưng khi buộc phải cầm súng để bảo vệ bờ cõi thì trăm người như một.

Ý chí ấy, quyết tâm ấy đã tiếp nối những Bạch Đằng, Chương Dương, Hàm Tử... để có mốc son chiến thắng Điện Biên cả thế giới biết tiếng.

Từ “Chín năm làm một Điện Biên”, cả dân tộc với 21 năm trường kỳ “đêm Nam ngày Bắc” mới có được Đại thắng Mùa Xuân 1975 càng nâng tầm vóc trí tuệ của dân tộc!

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Chiến thắng Điên Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết về việc phát huy tinh thần của chiến thắng lịch sử này vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “... Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm thời đại sâu sắc, làm sáng ngời chân lý: Một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một đảng Mác-xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần...

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, là niềm tự hào dân tộc. Tinh thần của chiến thắng vĩ đại này đã được quân và dân ta tiếp nối, phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lập lên những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...”

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đức hy sinh cao cả của toàn dân tộc đoàn kết một lòng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 65 năm trôi qua, hào khí Điện Biên Phủ vẫn vang vọng trong tâm thức bao thế hệ…

HOÀNG HÀ