Phát triển bền vững

Cập nhật, 05:59, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch- Đầu tư vừa hội nghị công bố Bộ Chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố bộ chỉ tiêu này.

17 mục tiêu chung và 158 mục tiêu cụ thể như: xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; đảm bảo nền giáo dục chất lượng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập cho tất cả mọi người, trong đó quy định tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, tỷ lệ trường học có điện, Internet, cơ sở hạ tầng, vệ sinh tiện lợi riêng rẽ cho từng giới tính; mục tiêu hạ tầng và nước.

Riêng mục tiêu về phát triển đô thị, nông thôn bền vững, trong đó đã đề ra đến năm 2030, bảo đảm tất cả mọi người dân được tiếp cận với những dịch vụ cơ bản trong khả năng chi trả; xây mới, nâng cấp cải tạo các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng; mở rộng giao thông công cộng thuận tiện, bền vững…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nêu rõ: “Không để ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải bảo đảm mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội. Vì vậy, việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng.

Có thể nhận định: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất cho tất cả mọi người là tiêu chí của bộ chỉ tiêu này.

Còn nhớ tại lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam vào năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu: “Chúng ta cần phát triển nhanh để rút ngắn khoảng cách với các nước, còn chúng ta cần phát triển bền vững là đi đến cùng mục tiêu phát triển hùng cường, trường tồn và phồn vinh, thịnh vượng của đất nước”.  

HOÀNG HÀ