Toàn tỉnh có 1.007 tổ bầu cử

Cập nhật, 14:44, Thứ Ba, 06/04/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Ngày 6/4/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

Tính đến ngày 19/1/2021, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập UBBC các cấp đúng trình tự thủ tục theo luật định. Các UBBC cũng đã thành lập các tổ giúp việc phục vụ bầu cử tại cấp mình.

Cụ thể, cấp tỉnh thành lập 1 UBBC và 5 tổ giúp việc; cấp huyện- thành lập 8 UBBC và 40 tổ giúp việc; cấp xã thành lập 107 UBBC và 535 tổ giúp việc.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND cấp huyện thành lập 72 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBND cấp xã thành lập 748 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh có 1.007 tổ bầu cử, trong đó có 15 tổ X. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, UBMTTQ các cấp đã lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đến nay đang thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Theo đó, có 12 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu; 101 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 520 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.469 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn y tế trong bầu cử được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy định.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh- chỉ đạo, công tác bầu cử trong thời gian tới cần tập trung khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo đúng tiến độ, đảm bảo chậm nhất ngày 28/4/2021 công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND theo đơn vị bầu cử, chậm nhất ngày 3/5/2021 công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội theo đơn vị bầu cử; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở cấp huyện, xã; in ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử chính xác, kịp thời và phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, chủ động phòng chống dịch bệnh…

Tin, ảnh: HẢI YẾN