Triều cường đầu tháng 11âl xấp xỉ báo động 3

Cập nhật, 03:53, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước trên sông Cửu Long đang lên theo triều. Đỉnh triều cao nhất trên các sông, rạch trong tỉnh xuất hiện vào ngày 14 và 15/1 từ (nhằm ngày 2 và 3/12 âl) ở mức 1,7- 1,8m, vượt báo động 2, xấp xỉ báo động 3. Do đó, các vùng ven sông, trũng thấp cần đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập lụt.

Đến ngày 10/1, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao nhất tại Tân Châu là 1,7m, thấp hơn báo động 1 là 1,8m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,35m; tại Châu Đốc là 1,85m, thấp hơn báo động 1 là 1,15m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,36m. Riêng tại Mỹ Thuận, mực nước cao nhất trên báo động 1 là 0,03m, cao hơn đỉnh kỳ triều đầu tháng 11âl là 0,06m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,24m, thấp hơn mực nước lịch sử là 0,49m.

LÊ SƠN