Huy động trên 3.700 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn

Cập nhật, 05:59, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp- PTNT, giai đoạn 2016- 2020, tỉnh Vĩnh Long đã huy động 3.707 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách trung ương: 404 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ ngân sách địa phương: 2.523 tỷ đồng, vốn tín dụng: 602 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn hợp pháp khác: 177 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình, dự án hạ tầng kinh tế- xã hội như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…

Thông qua các nguồn lực huy động trong giai đoạn này và giai đoạn trước (2010- 2015), kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 87/87 xã đạt tiêu chí thủy lợi, tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt 99,84%, nhiều trường học được xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa; nhiều cơ sở vật chất văn hóa ở nông thôn được xây dựng mới và nâng cấp; hệ thống chợ nông thôn được hoàn thiện để đảm bảo lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế...

Tuy nhiên, các nguồn vốn huy động trong xây dựng nông thôn mới còn thấp so với yêu cầu, chủ yếu là vốn lồng ghép; vốn huy động từ các doanh nghiệp, từ các nguồn hợp pháp khác và vốn đóng góp của cộng đồng chưa cao, nhiều nơi vẫn còn trông chờ vào Nhà nước; các công trình xây dựng cơ bản còn vướng về thủ tục thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng.

MỸ TRUNG