Các địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán được giao

Cập nhật, 12:49, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)

Ngày 13/1/2020, Tổng Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2020.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến.

Ông Cao Anh Tuấn- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, năm 2019 là năm bứt tốc để hoàn thành kế hoạch tài chính ngân sách cả giai đoạn 2016- 2020, vì vậy ngay từ đầu năm, Tổng Cục Thuế đã cụ thể hóa những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị.

Theo đó, Tổng Cục đã sớm giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt 5% dự toán cho từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu chống thất thu, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác thanh- kiểm tra và các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại với doanh nghiệp.

Kết quả năm 2019, toàn ngành đã thực hiện 96.343 cuộc thanh- kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã kiểm tra được 515.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị, xử lý truy thu 64.525 tỷ đồng.

Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% số chi cục thuế trong cả nước; triển khai hệ thống nộp thuế điện tử với số doanh nghiệp tham gia đạt 99%...

Tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tất cả các địa phương đều hoàn thành và vượt mức dự toán được giao.

Trong năm 2020, ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; triển khai tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ; tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức thực thu công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC