Việc làm phi nông nghiệp ngày càng phát triển

Cập nhật, 05:05, Chủ Nhật, 08/12/2019 (GMT+7)

Việc làm phi nông nghiệp của người dân nông thôn ngày càng phát triển. Theo điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019, thu nhập từ hoạt động nông- lâm- thủy sản trong cả nước chỉ chiếm 22% tổng thu nhập của hộ nông thôn.

Tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ này là 20%, thấp hơn so với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới ở mức 24,1%. Bên cạnh, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đã giảm mạnh từ 48,2% xuống còn 38,1% trong giai đoạn 2010- 2018.

Tại Vĩnh Long, hoạt động sản xuất tại các làng nghề được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Toàn tỉnh có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận.

Thời gian qua, các làng nghề đã tận dụng nguồn tài nguyên tại chỗ, tạo ra hàng triệu sản phẩm, làm tăng giá trị nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hàng triệu USD mỗi năm.

Với đặc thù công việc không yêu cầu trình độ chuyên môn và phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau, đây là nhóm nghề tạo ra việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Cùng với kết quả từ chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn Vĩnh Long cũng phát triển mạnh, nhất là việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn và nhiều lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn của tỉnh Vĩnh Long là 33,5 triệu đồng/người/năm, đã tăng 19,9 triệu đồng so năm 2010.

NGUYỄN XUÂN