Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh: Thông qua báo cáo giám sát về thu, chi ngân sách

Cập nhật, 16:02, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)

Ngày 2/12/2019, Ban Kinh tế- Ngân sách họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tại Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019 đạt kết quả khả quan, thu cơ bản đạt yêu cầu tiến độ kế hoạch.

Cục Thuế đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, đề nghị chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong việc thu, chi ngân sách; kiến nghị Sở Tài chính cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu thuế, nợ thuế; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Cục Thuế tỉnh cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là lĩnh vực khai thác cát sông.

Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đề nghị các đơn vị thống nhất số liệu về các khoản thu, chi ngân sách; rà soát, điều chỉnh các kiến nghị cụ thể; xác định rõ vai trò chủ công, tham mưu phối hợp giữa các đơn vị thực hiện.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA