Vũng Liêm: 100% đường liên xã đạt chuẩn

Cập nhật, 13:57, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Từ năm 2010 đến nay, huyện Vũng Liêm đã đầu tư các tuyến đường giao thông đạt chuẩn theo quy định trong xây dựng nông thôn mới với gần 52km đường liên xã, đạt 100%; trên 166km đường liên ấp (chiếm gần 47,6%); gần 35km đường liên xóm (hơn 33,5%); trên 5,5km đường trục chính nội đồng (chiếm 49,6%).

Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí giao thông thì: đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được “cứng hóa”, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm;

đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Theo đó, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn.

NGUYỄN PHƯƠNG