Thêm 14 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Cập nhật, 13:57, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Đến nay, toàn huyện Tam Bình có 15/16 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, chiếm tỷ lệ gần 93,8%, tăng 14 xã so năm 2010.

Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thì xã phải có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa; đồng thời UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đặc điểm văn hóa từng dân tộc.

Tại huyện Trà Ôn, việc thực hiện đầu tư, xây dựng chợ nông thôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn thực hiện, nên đã tác động tích cực trong việc thu hút vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống chợ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như nhu cầu của cư dân nông thôn.

Mặt khác, tỉnh cũng tăng cường xử lý các chợ tự phát, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng vi phạm các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các chợ tự phát.

NGUYỄN XUÂN