Long Hồ: Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo

Cập nhật, 05:17, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Qua 10 năm thực hiện (2009- 2019), Ban Dân vận Huyện ủy Long Hồ đã kết hợp với các ngành vận động quỹ Vì người nghèo được gần 40 tỷ đồng; vận động cất mới và sửa chữa được 1.678 căn nhà.

Vận động 51 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động và giới thiệu vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 50 tỷ đổng để giúp đỡ hơn 5.000 lượt đoàn viên, hội viên.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ năm 2009 đến nay huyện Long Hồ đã xây dựng được hơn 40 mô hình “Dân vận khéo” từ đó góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người vào thời điểm cuối năm 2018 là 34,4 triệu đồng/người/năm, Công tác vận động quần chúng còn góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới cũng phát huy có hiệu quả. Hiện tại huyện có 6 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, các xã còn lại cũng đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

PHƯỚC GIANG