Bình Tân

Huy động nguồn lực gần 600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 05:17, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Từ năm 2010 đến nay, huyện Bình Tân đã huy động tổng nguồn lực gần 600 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình giúp địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, vốn trung ương là 709 triệu đồng, vốn từ ngân sách tỉnh gần 290 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 101 tỷ đồng, vốn từ ngân sách xã trên 6,5 tỷ đồng, vốn huy động trong dân trên 162 tỷ đồng và vốn lồng ghép trên 15,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể và địa phương còn vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp gần 21 tỷ đồng giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất tăng thu nhập và xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 2016- 2019, tổng nguồn vốn xây dựng các công trình trên địa bàn xã đạt trên 362 tỷ đồng, tăng trên 288 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015; công tác huy động nguồn lực từ nhà tài trợ và nhân dân bằng những việc làm cụ thể như: đóng góp tiền, đất, vật kiến trúc và ngày công lao động chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới cũng cao hơn 16,6 tỷ đồng so với giai đoạn trước.

Theo ước tính của BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Bình Tân, để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022 theo nghị quyết đề ra, huyện Bình Tân cần tổng nguồn vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng để xây dựng các công trình giúp địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

TRUNG THÀNH