TP Vĩnh Long: Kỳ họp HĐND bất thường thông qua Đề án thành lập 4 phường

Cập nhật, 09:18, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

HĐND TP Vĩnh Long vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 11 bất thường thông qua Đề án thành lập 4 phường thuộc TP Vĩnh Long gồm: phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Vĩnh Long đã thông qua nội dung tóm tắc Đề án thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội; Tờ trình của UBND TP Vĩnh Long về việc ban hành nghị quyết thông qua đề án thành lập 4 phường; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án nâng cấp 4 xã để thành lập phường và thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Vĩnh Long.

Theo Nghị định số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và xã Tân Hội đều đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường.

Việc thành lập phường thuộc TP Vĩnh Long có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội tương xứng với truyền thống lịch sử phát triển của TP Vĩnh Long và đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân 4 xã. HĐND 4 xã cũng đã biểu quyết thống nhất qua Nghị quyết đề nghị thành lập phường.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND TP Vĩnh Long đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết thành lập 4 phường: Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội thuộc TP Vĩnh Long.

HỮU THÀNH