Xã Chánh Hội (Mang Thít)

Triển khai mô hình xã không có tệ nạn ma túy

Cập nhật, 11:27, Thứ Ba, 11/06/2019 (GMT+7)

Công an huyện Mang Thít vừa phối hợp với UBND xã Chánh Hội tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” trên địa bàn xã Chánh Hội.

Thời gian thực hiện mô hình từ nay đến cuối năm 2020 với những nội dung giải pháp thực hiện như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và UBND xã, nâng cao nhận thức của lực lượng nòng cốt, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy trên địa bàn xã; phối hợp rà soát, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn xã và tổ chức ký cam kết, thực hiện ấp không có tệ nạn ma túy;

bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng nòng cốt tham gia công tác phòng chống ma túy tại địa phương; tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn xã; quản lý người nghiện ma túy; tiến hành cai nghiện tại gia đình cộng đồng, giúp đỡ tạo điều kiện cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện.

Theo đó, Đảng ủy xã, các chi bộ sẽ có nghị quyết chuyên đề để chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch về công tác phòng chống ma túy; các hộ dân ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền cho mọi người dân chung tay đồng lòng không để phát sinh nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư.

PHÁT ĐẠT