TP Vĩnh Long

Chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 8,9 tỷ đồng

Cập nhật, 11:27, Thứ Ba, 11/06/2019 (GMT+7)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khởi công xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị, trong tháng 5/2019, TP Vĩnh Long đã thực hiện chi trả bồi thường cho 79 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 4 dự án công trình xây dựng, với 8,9 tỷ đồng.

Trong đó, công trình kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Hồ khu vực Phường 1 có 5 hộ, với trên 6,1 tỷ đồng; công trình đê bao chống ngập TP Vĩnh Long, khu vực sông Cái Cá (Phường 2) có 72 hộ, với gần 2,7 tỷ đồng; Công viên Truyền hình có 1 hộ, với trên 81 triệu đồng và công trình đường Trưng Nữ Vương có 1 hộ, với trên 9 triệu dồng.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng TP Vĩnh Long còn thực hiện tốt công tác kiểm kê và đang lập phương án bồi thường các dự án công trình: “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án TP Vĩnh Long”; hạng mục đường Bờ Kênh (Phường 3); đường ranh Phường 2, Phường 9 (TP Vĩnh Long).

HỮU THÀNH