Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10- 15%

Cập nhật, 14:27, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ra quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC- nông nghiệp hữu cơ) tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL, giá trị sản phẩm nông nghiệp bình quân đạt 180- 200 triệu đồng/ha, giá trị gia tăng bình quân 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 85- 95 triệu đồng/ha; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2020 đạt từ 10- 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh.

Xác lập ít nhất 5 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC nhằm tạo ra sản phẩm ứng dụng CNC theo hướng công nghiệp.

Ưu tiên đầu tư phát triển 3 cây- 3 con chủ lực theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và đưa vào sản xuất 1- 2 loại giống mới cho mỗi loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chủ yếu có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu vượt trội (trong điều kiện biến đổi khí hậu).

Có ít nhất 2 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng CNC; 18 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất.

Giai đoạn 2021- 2030: mở rộng quy mô vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ ở 100% các huyện- thị- thành nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm theo hướng công nghiệp; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2030 đạt 25- 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và đưa vào sản xuất 2- 3 loại giống mới cho mỗi loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chủ yếu có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu vượt trội.

Có ít nhất 10 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng CNC, 30 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất...

LÝ AN