Vũng Liêm: 76% dân số tham gia BHYT

Cập nhật, 04:30, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Theo BHXH huyện Vũng Liêm, tính đến ngày 20/6/2018, độ bao phủ BHYT toàn dân huyện đạt 76% dân số, tương đương 123.126 người.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi và các chế độ cho người tham gia.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp so với cuối năm 2017, lý do các đối tượng học sinh có thẻ hết giá trị sử dụng vào những tháng mà nhà trường và học sinh tập trung cho công tác thi cuối năm, học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia nên khó khăn cho công tác vận động, tuyên truyền đáo hạn thẻ.

Mặt khác, về công tác khám chữa bệnh BHYT mặc dù các ngành chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong phối hợp thực hiện BHYT toàn dân, nhưng do thiếu nhân lực nên có thời điểm khám chữa bệnh quá tải, người dân phiền hà, tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến trong và ngoài tỉnh tăng,

dẫn đến tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh kéo dài; tỷ lệ nợ BHXH ở một vài đơn vị, doanh nghiệp còn cao (1,41%) tương đương 2,2 tỷ đồng,…

Trong thời gian tới, ngành chuyên môn phối kết hợp với các ban, ngành đoàn thể và các xã- thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động đến 2 đối tượng là hộ gia đình và học sinh, có giải pháp phù hợp với từng đơn vị trường, phấn đấu các trường có tỷ lệ học sinh tham gia đạt 100%;

các đại lý thường xuyên rà soát, kiểm tra hết hạn ở hộ gia đình, tích cực nhắc nhở, vận động hộ gia đình tiếp tục tham gia, đáo hạn thẻ, quyết tâm phải tăng số lượng người tham gia hàng tháng.

Tăng cường công tác giám định, tập trung kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khám chữa bệnh của ngành y tế, nhằm kịp thời chấn chỉnh chi phí không hợp lý; tổ chức kiểm tra có biện pháp thu nợ các đơn vị, doanh nghiệp.

HỒNG LÊ