Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật, 06:00, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Trong 2 ngày (7 và 9/11/2017), Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 300 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm có 9 chương 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo...

Luật đã được Quốc hội thông qua và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật đã bổ sung các quy định mới so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời cụ thể hóa nội dung và tinh thần Hiến pháp năm 2013, nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Theo ông Hồ Văn Chính- Phó Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tỉnh, hội nghị triển khai, quán triệt trước khi luật có hiệu lực thi hành là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trước mắt và lâu dài.

XUÂN TƯƠI