Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên thanh niên khối trường học

Cập nhật, 05:25, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

Trong năm học mới 2018- 2019, Đoàn trường THPT, CĐ, ĐH trong tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên trường học.

Bên cạnh, đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên khối trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn trong khối trường học.

Tổng số đoàn viên khối trường học hiện nay là 7.159. Năm học 2017- 2018, Đoàn thanh niên, ngành giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Đảng ủy, ban giám hiệu các trường CĐ, ĐH có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên triển khai tốt các chương trình công tác Đoàn năm học.

Công tác quản lý đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên cũng được đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, nâng cao tính chặt chẽ, tiện ích trong quản lý hồ sơ;

đẩy mạnh các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, hạn chế nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trong các nhà trường.

VĨNH PHÚC