Phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Đóng góp 150 ý tưởng, sáng kiến và 35 đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhật, 07:22, Thứ Tư, 04/09/2019 (GMT+7)

Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long vừa hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2018- 2019, triển khai chương trình công tác năm 2019- 2020.

Thực hiện chủ đề năm học “Năm sinh viên sáng tạo”, công tác hội và phong trào sinh viên đạt nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu như các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát huy hội viên, sinh viên đề xuất sáng kiến, qua đó có 150 ý tưởng, sáng kiến và 35 đề tài nghiên cứu khoa học.

Có trên 11.180 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, kết quả có trên 840 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Vận động hỗ trợ, khen thưởng và trao tặng học bổng cho 1.850 sinh viên học tập tốt.

Song song đó, hội sinh viên các trường còn tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, vận động trao trên 1.500 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…

Năm học 2019- 2020, hội sinh viên các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên; triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” và tạo môi trường để sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo…

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân; Tỉnh Đoàn khen thưởng 15 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu.

CẨM HUỆ