Câu lạc bộ nhiếp ảnh

Cập nhật, 07:19, Chủ Nhật, 14/02/2021 (GMT+7)

 

Thành phố bên sông. Ảnh: VINH HIỂN
Thành phố bên sông. Ảnh: VINH HIỂN

 

Dáng xuân. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Dáng xuân. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

Duyên dáng. Ảnh: NGUYỄN BÁCH THẢO
Duyên dáng. Ảnh: NGUYỄN BÁCH THẢO

 

Chế biến dừa xuất khẩu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
Chế biến dừa xuất khẩu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA

 

Sản phẩm truyền thống. Ảnh: TRẦN NHÀNH
Sản phẩm truyền thống. Ảnh: TRẦN NHÀNH

 

Mùa xuống giống kiệu. Ảnh: THANH HẢI
Mùa xuống giống kiệu. Ảnh: THANH HẢI

 

Lớp học tình thương mùa COVID-19. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
Lớp học tình thương mùa COVID-19. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH

 

Xuân về trên quê hương. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Xuân về trên quê hương. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

 

Phút thư giãn. Ảnh: VINH HIỂN
Phút thư giãn. Ảnh: VINH HIỂN