Vũng Liêm- dấu ấn khởi sắc toàn diện

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015- 2020, thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ làm nền tảng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Vũng Liêm đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trong điều kiện ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, dịch bệnh nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản vẫn tăng trưởng bình quân 1,71%/năm; giá trị sản phẩm nông nghiệp bình quân trên đơn vị diện tích tăng 26 triệu đồng/ha so năm 2015; cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch đúng hướng cho hiệu quả kinh tế cao như: cánh đồng lớn, diện tích lúa chất lượng cao, hình thành vùng chuyên canh cây sầu riêng, bưởi da xanh, xoài cát núm, cam sành dưới ruộng...; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục duy trì, phát triển; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cây- con chủ lực của huyện.

Đồng thời, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, các làng nghề duy trì hoạt động tốt.

Thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 11%; đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa 6 chợ xã, hoàn thành chuyển đổi 13/13 chợ xã- thị trấn.

Bên cạnh, Vũng Liêm đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Vũng Liêm chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung huy động các nguồn lực, trong nhiệm kỳ có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 12/19 xã (tỷ lệ 63,16%) đạt chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, thị trấn Vũng Liêm đạt 72,88/100 điểm của tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Bên cạnh, Vũng Liêm cũng tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2015- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hàng năm, lượng khách đến Vũng Liêm ước đạt trên 29.000 lượt người, khách nước ngoài trên 5.000 lượt người.

YẾN - NGA (thực hiện)

Vũng Liêm đã và đang xây dựng các công trình kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít. Ngày 15/2/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hòa Bình khảo sát thực tế công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Vũng Liêm.
Vũng Liêm đã và đang xây dựng các công trình kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít. Ngày 15/2/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hòa Bình khảo sát thực tế công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Vũng Liêm.

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy tham gia lễ khởi công công trình Nhà thắp hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Lãnh đạo Tỉnh ủy tham gia lễ khởi công công trình Nhà thắp hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển, hệ thống bán lẻ tăng trưởng theo hướng tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho huyện.
Thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển, hệ thống bán lẻ tăng trưởng theo hướng tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho huyện.

 

Sản phẩm gạo hữu cơ của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt được công nhận đạt chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong ảnh: Ông Đặng Văn Tài- Giám đốc hợp tác xã thăm ruộng lúa hữu cơ đã xuống giống 30 ngày.
Sản phẩm gạo hữu cơ của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt được công nhận đạt chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong ảnh: Ông Đặng Văn Tài- Giám đốc hợp tác xã thăm ruộng lúa hữu cơ đã xuống giống 30 ngày.

 

Các tổ hợp tác chiếu lác ở xã Trung Thành Đông hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Các tổ hợp tác chiếu lác ở xã Trung Thành Đông hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

 

Huyện Vũng Liêm đã phát triển được 88ha trồng xoài cát núm ở các xã Trung Chánh, Quới An, Quới Thiện. Xoài cát Vũng Liêm là lô hàng đầu tiên của tỉnh được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Huyện Vũng Liêm đã phát triển được 88ha trồng xoài cát núm ở các xã Trung Chánh, Quới An, Quới Thiện. Xoài cát Vũng Liêm là lô hàng đầu tiên của tỉnh được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

 

Thị trấn Vũng Liêm đạt 72,88/100 điểm của tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Thị trấn Vũng Liêm đạt 72,88/100 điểm của tiêu chuẩn đô thị loại IV.