Thủ tướng thăm Trung tâm Báo chí Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cập nhật, 12:50, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)

Sáng 24/2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

 
Sáng 24/2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Sáng 24/2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ, ngành, thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ ngành và thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa các bộ ngành và thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

Đại diện các bộ, ngành và thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Đại diện các bộ, ngành và thành phố Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu làm việc của Thông tấn xã Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu làm việc của Thông tấn xã Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ Thông tấn xã Việt Nam đưa thông tin chính xác, nhanh và đa dạng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ Thông tấn xã Việt Nam đưa thông tin chính xác, nhanh và đa dạng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ Thông tấn xã Việt Nam đưa thông tin chính xác, nhanh và đa dạng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ Thông tấn xã Việt Nam đưa thông tin chính xác, nhanh và đa dạng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp các cán bộ trực hỗ trợ kỹ thuật tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp các cán bộ trực hỗ trợ kỹ thuật tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí quốc tế tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí quốc tế tại Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu giói thiệu các hình ảnh quảng bá cho du lịch Việt Nam ở Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu giói thiệu các hình ảnh quảng bá cho du lịch Việt Nam ở Trung tâm Báo chí quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

 

 

Theo (TTXVN/Vietnam+)