Biển người đổ về trung tâm ăn mừng tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Cập nhật, 23:23, Chủ Nhật, 20/01/2019 (GMT+7)

Theo MINH SƠN (VIETNAM+)

 Hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ về trung tâm hò reo ăn mừng tuyển bóng đá nam Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 sau khi vượt qua Jordan sau loạt luân lưu 11m kịch tính (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ về trung tâm hò reo ăn mừng tuyển bóng đá nam Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 sau khi vượt qua Jordan sau loạt luân lưu 11m kịch tính (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

  (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

  (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

  (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)