Thanh niên lực lượng vũ trang- giỏi huấn luyện, xung kích vì cộng đồng

Cập nhật, 05:26, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao,... thanh niên lực lượng vũ trang luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Qua các hoạt động thực tiễn giúp điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, ngăn chặn tác động của các loại văn hóa tiêu cực, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho quân nhân.

Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ.
Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát khởi động ngày mới trước khi bước vào huấn luyện. Là đơn vị có lực lượng trẻ, được huấn luyện bài bản để đáp ứng được các nhiệm vụ đòi bản lĩnh, tài năng.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát khởi động ngày mới trước khi bước vào huấn luyện. Là đơn vị có lực lượng trẻ, được huấn luyện bài bản để đáp ứng được các nhiệm vụ đòi bản lĩnh, tài năng.

 

Hành quân về vùng sâu, vùng xa “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ có dịp trải nghiệm thực tế cuộc sống, cảm nhận sâu sắc về tình đoàn kết quân- dân.
Hành quân về vùng sâu, vùng xa “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ có dịp trải nghiệm thực tế cuộc sống, cảm nhận sâu sắc về tình đoàn kết quân- dân.

 

Giáo dục truyền thống là hoạt động thường xuyên của đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang.
Giáo dục truyền thống là hoạt động thường xuyên của đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang.

 

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng luôn được thanh niên lực lượng vũ trang nhiệt tình hưởng ứng.
Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng luôn được thanh niên lực lượng vũ trang nhiệt tình hưởng ứng.

NGUYỄN THỊNH (thực hiện)