Di chúc bằng văn bản không công chứng, chứng thực vẫn có thể được coi là hợp pháp

Cập nhật, 08:48, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Sinh thời, ba tôi có lập di chúc nhưng chúng tôi không biết. Khi ông qua đời, bác ruột tôi mới đưa ra, đúng là nét chữ và chữ ký của ba nhưng di chúc không có chứng nhận của chính quyền hoặc cơ quan công chứng. Vậy, chúng tôi có được thực hiện theo di chúc này không?

L.V.G.

(Long Hồ- Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Theo đó, khoản 4 điều trên quy định: Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 điều này.

Do vậy, di chúc của ba anh tuy không có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc công chứng nhưng nếu đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 nói trên thì di chúc được coi là hợp pháp và những người thừa kế có quyền thực hiện theo di chúc đó.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ