Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn

Cập nhật, 16:22, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

Tôi vừa được 1 người bạn kêu bán một thửa đất. Nhưng người này nài nỉ là trong vòng 3 năm nếu họ có điều kiện thì cho họ chuộc lại, bởi đây là đất của cha, mẹ để lại, chỉ vì túng thiếu quá họ mới bán.

Tôi vừa muốn giúp bạn vừa cũng muốn mua thửa đất này, nhưng thật sự băn khoăn trước lời đề nghị này. Xin hỏi đề nghị này có đúng về mặt pháp luật không? Nếu chấp nhận thì giữa tôi và người bán phải ràng buộc nhau những gì?

L.V.D.

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Pháp luật có quy định về việc chuộc lại tài sản đã bán như trường hợp anh vừa nêu. Theo khoản 1 Điều 454 Bộ luật Dân sự: Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 1 năm đối với động sản và 5 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nếu anh chấp nhận lời đề nghị của người bán, xin lưu ý với anh, theo khoản 2 điều luật trên: Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ