Cá nhân có quyền đề nghị xác định lại theo dân tộc của cha hoặc mẹ đẻ

Cập nhật, 05:00, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)

Con tôi kết hôn với chồng là người nước ngoài. Do sinh con tại Việt Nam và xác định sau này các cháu của tôi cũng sinh sống tại Việt Nam nên khi lập khai sinh cho cháu, chúng tôi khai cháu dân tộc Việt Nam. Nay, chúng tôi muốn thay đổi dân tộc của cháu từ Việt Nam thành dân tộc của cha cháu thì pháp luật có cho phép không?

N.T.H.T. (Bến Tre)

Trả lời: Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Dân sự quy định: Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

Theo đó, điểm a khoản 3 điều luật trên quy định một trong những trường hợp được xác định lại dân tộc như trường hợp chị nêu, đó là: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau.

Xin lưu ý với chị, khoản 4 và 5 điều luật trên quy định: Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của người đó. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ