Thời điểm chịu rủi ro trong mua bán tài sản

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Tôi và một người quen có hợp đồng với nhau mua bán tài sản nhiều lần. Nhưng lần này lại xảy ra sự cố rủi ro là sau khi tôi giao hàng xong, bên mua lại báo rằng bị mất một số hàng. Họ yêu cầu tôi phải đền bù số hàng đó. Tôi thấy vô lý vì hàng tôi đã giao tận tay họ rồi. Trường hợp này, tôi có phải đền số hàng bị mất cho bên mua không?

L.V.D. (Long Hồ)

Trả lời: Nếu anh và bên mua hàng không có thỏa thuận gì khác và hàng không phải đăng ký quyền sở hữu, căn cứ Điều 441 Bộ luật Dân sự, hàng hóa đã được giao nhận xong thì anh không phải chịu trách nhiệm đền bù số hàng bị mất cho bên mua. Bởi, điều luật này quy định thời điểm chịu rủi ro trường hợp anh hỏi như sau:

1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ